Protokoly sionských mudrců

1 Hvězdička2 Hvězdičky3 Hvězdičky4 Hvězdičky5 Hvězdiček
Loading...

Protokoly sionských mudrců

V následujících měsících po tragickém 11. září zaslechl režisér Marc Levin mnohokrát otázku: “Už jste slyšeli, že 11. září ve World Trade Center nezemřel žádný žid?” Levin, který je sám židovského původu, se rozhodl tuto informaci prošetřit. Ve svém dokumentu SIONSKÉ PROTOKOLY se ale nezabývá jen spiknutím, že byli údajně všichni židovští pracovníci z WTC varováni, aby zůstali 9/11 doma. V dokumentu se také zaměřil na tzv. Protokoly sionských mudrců, jejichž vznik je datován údajně do 19. století a které podrobně popisují plán tajné židovské skupiny kabalistů na ovládnutí světa. Přestože jde podle většiny historiků o falešný dokument, v jeho pravost věří miliony lidí po celém světě. Levin si ale nevšímá jen prudkého nárůstu anti-semitismu v dnešním světě, ale také náboženského fanatismu jako takového, kterému se daří nejen mezi muslimy, ale také mezi židy a křesťany.