Imitation Game, The

1 Hvězdička2 Hvězdičky3 Hvězdičky4 Hvězdičky5 Hvězdiček
Loading...

Imitation Game, The

Životopisný film o britskom matematikovi a logikovi Alanovi Turingovi, ktorý bol považovaný za génia počítačových technológií svojej doby.
Skutočnosť, že ste momentálne schopní prečítať tento článok pomocou „kúzla“ internetu, je svedectvom o vplyve Alana Turinga (Benedict Cumberbatch), jedného z najväčších britských matematikov a kryptografov, ktorý je všeobecne považovaný za otca modernej výpočtovej techniky. Turing trávil počas druhej svetovej vojny dni lúštení kódov pre spojencov, slávnu Enigmu nevynímajúc, a potom obrátil svoju pozornosť k výskumu a vývoju v akademických oblastiach, od programovania až po matematickú biológiu. Tomuto poslaniu sa venoval až dovtedy, kým ho nestretla životná tragédia.